28 травня 2022 року (05322) 2-18-44 Мапа сайту

Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів є потужною структурною одиницею в системі підготовки спеціалістів Навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

У лютому 1991 року з метою професійної підготовки лікарів-інтернів та лікарів стоматологів із фаху „Ортопедична стоматологія” та „Ортодонтія” організована кафедра удосконалення лікарів стоматологів-ортопедів з курсом ортодонтії (наказ №23 “Про організацію кафедри ортопедичної стоматології для вдосконалення лікарів-стоматологів із курсом ортодонтії”). Першим завідувачем кафедри був доцент, кандидат медичних  наук Левітов Олександр Миколайович.

З 1998 року кафедру  очолює випускник академії, відмінник охорони здоров’я,  лауреат державних виставок наукових досягнень, член правління Спілки стоматологів-ортопедів України, голова Асоціації стоматологів Полтавщини, член спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських  дисертацій при ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія”, доктор медичних наук, професор Нідзельський Михайло Якович.

Кафедра з 2001 року є опорною МОЗ України з післядипломної освіти за фахом «Ортопедична стоматологія». За цей час створила 9 навчальних планів та програм з фаху «Ортопедична стоматологія», затверджених МОЗ України. Штат кафедри становить 19 осіб, з яких 2 професори, 4 доценти, 4 асистенти, 2 старших лаборанти, 5 зубних техніки, ливарник та підсобний робітник, які забезпечують навчальний та лікувальний процеси на високому рівні.

На кафедрі післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів здійснюється навчання лікарів стоматологів з фаху «Ортопедична стоматологія» з усіх регіонів України. Лікарі стоматологи-ортопеди і зубні техніки мають змогу підвищити кваліфікацію на циклах спеціалізації, стажування, передатестаційному та тематичних циклах. Кафедра розташована на базі Комунальної установи "Полтавській обласний центр стоматології-стоматологічна клінічна поліклініка"

та має дві філії на базі приватних стоматологічних клінік :

Приватна стоматологічна клініка «Імпластіка» м. Полтава, вул. Монастирська 3

 

Приватний стоматологічний кабінет «Крістал» ім. Полтава вул. Європейська 241 

 

 

Клінічна зала має сучасне стоматологічне обладнання

 Кафедра має власну зуботехнічну лабораторію обладнання якої дозволяє виконувати ортопедичні конструкції будь якої складності. Зуботехнічна лабораторія обладнана власною ливарною установкою

 Лабораторія по виконанню естетико-косметичних ортопедичних конструкцій

На кафедрі розташований власний комп’ютерний клас

та лекційна аудиторія

За весь час існування кафедри підготовлено в інтернатурі з фаху «Ортопедична стоматологія» близько 350 лікарів, підвищили кваліфікацію на різних циклах удосконалення бзизько 7500 лікарів-курсантів.

Заслуговує уваги робота кафедри з популяризації видів підвищення кваліфікації та проведення виїзних тематичних циклів удосконалення. Географія таких циклів досить широка – від стоматологічних поліклінік Полтавської області (Кременчука, Лубен, Пирятина) до обласних та районних поліклінік різних регіонів України (Кропивницький, Чернівці, Чернігів, Рівне, Житомир, Мукачеве).

На кафедрі проводиться значна наукова робота, постійно приділяється належна увага підготовці науково-педагогічних кадрів.

Під керівництвом професора Нідзельського М.Я. на кафедрі захищено 12 кандидатських дисертацій та 3 виконуються, підготовлено 5 магістрів та 10 клінічних ординаторів.

Співробітниками кафедри одержано 46 авторських свідоцтв та патентів, подано 213 раціоналізаторських пропозицій, надруковано 659 наукових праць.

Співробітники кафедри – це фахівці високого класу, які володіють усіма видами сучасної діагностики та лікування, методиками виготовлення сучасних ортопедичних конструкцій та комплексом лікувальних заходів при реабілітації пацієнтів із складною щелепно-лицевою патологією.

На данний час кафедра пропонує власні наукові розробки по сучасному протезуванню

  • виготовлення протезів за допомогою електромагнітного поля
  • виготовлення протезів за допомогою ультразвуку
  • з метою покращення адаптаційних процесів кафедрою вивчено вивчено механізми мовленнєвої адаптації
  • стан смакових рецепторів
  • акустичні властивості стоматологічних матеріалів
  • удосконалення технологій технологій телескопічної фіксації протезів

Та інші методи які б покращували функціональну дію протезів.