28 травня 2022 року (05322) 2-18-44 Мапа сайту
Михайло Якович Нідзельський

Михайло Якович Нідзельський

завідувач кафедри,доктор медичних наук, професор

e-mail: POS_ortop@umsa.edu.ua

Доктор медичних наук, професор. Завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Української медичної стоматологічної академії.

Кафедра, є опорною серед однопрофільних кафедр ВНЗ України. Член редколегії журналів за фахом „стоматологія” – „Український стоматологічний альманах”, „Дентарт”. Член спеціалізованої вченої ради для захисту докторських та кандидатських дисертацій за фахом „Стоматологія”.

У 1981 році з відзнакою закінчив Полтавський медичний стоматологіч-ний інститут. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію.

У 1998 році захистив докторську дисертацію.

З 1998 року очолює кафедру післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів.

У 2003 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за фахом юрист.

Михайло Якович Нідзельський має 283 наукові праці, автор 48 патентів на винахід, автор восьми монографій, 10 навчальних посібників, співавтор національного підручника за фахом «Стоматологія». Ним науково розроблені 3 м’які прокладки для стоматологічних протезів, які занесені до Державного реєстру України.

Нідзельський М.Я. – лікар вищої категорії, відмінник охорони здоров’я, його робота відзначена багатьма відзнаками МОЗ України.

Під його керівництвом 8 лікарів закінчили клінічну ординатуру, захищено 5 магістерських робіт, 10 кандидатських дисертацій. Виконуються 4 дисертаційні роботи.


Цветкова Наталія Володимирівна

Цветкова Наталія Володимирівна

завуч кафедри, кандидат медичних наук, доцент

e-mail: nata.tsvetkova@gmail.com

Тема кандидатської дисертації: „Клініко-морфологічні зміни в навколо зубних тканинах, при препаруванні зубів під незнімні конструкції”, яка захищена в 2004 році.

Автор 39 наукових праць, 2 раціоналізаторських пропозицій, 3 деклараційних патентів України на корисну модель,  1 свідоцтва про держ.реєстрацію авторського права на твір, 2 посібників.


Шиян Євген Григорович

Шиян Євген Григорович

кандидат медичних наук, доцент

e-mail:evgen0701047@gmail.com

Тема кандидатської дисертації: „Розробка нового методу виготовлення фарфорових коронок”, яка захищена в 1989 році.

Автор 130 наукових праць, 18 винаходів, 130 раціоналізаторських пропозиції, з них 11 – галузевих, 1 свідоцтва про держ.реєстрацію авторського права на твір.


Писаренко Олег Анатолійович

Писаренко Олег Анатолійович

відповідальний за лікувальну роботу,кандидат медичних наук, доцент

e-mail:dr.pisarenko.oleg@gmail.com

Тема кандидатської дисертації:„Клініко-технологічні аспекти підвищення якості повних знімних протезів верхньої щелепи”, яка захищена в 2001 році.

Автор 67 наукових праць, 10 раціоналізаторських пропозицій, 7 патентів, 3 свідоцтва про держ.реєстрацію авторського права на твір та 3 посібників.


Давиденко Ганна Миколаївна

Давиденко Ганна Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент

e-mail: davydenko.a24@gmail.com

Тема дисертації: „Стан неспецифічної резистентності тканин порожнини рота у хворих на цукровий діабет у різні терміни користування знімними пластинковими протезами”, захищена в 1998 році.

Автор 58 наукових праць та 3 винаходів.


Кузнецов Віктор Васильович

Кузнецов Віктор Васильович

кандидат медичних наук, асистент

e-mail: vvkuznesov74@gmail.com

Тема кандидатської дисертації: „Клініко-експериментальне обґрунтування застосування технологій електромагнітної обробки акрилових пластмас при виготовленні знімних пластинкових протезів”, яка захищена в 2005 році.

Автор 25 наукових праць, 3 патенту.


Соколовська Валентина Михайлівна

Соколовська Валентина Михайлівна

кандидат медичних наук, асистент

Тема кандидатської дисертації: „Лабораторно-клінічне обґрунтування ультразвукової технології обробки полімерних матеріалів при виготовленні стоматологічних протезів”, яка захищена в 2012р.

Автор 37 наукових праць 3 деклараційних патентів Укріїни на корисну модель, 2 винаходів.


Давиденко Вадим Юрійович

Давиденко Вадим Юрійович

кандидат медичних наук, доцент

e-mail: polso.umsa@gmail.co

Відповідальний за наукову роботу.

Тема кандидатської дисертації: „Клініко морфологічний стан смакових рецепторів у період адаптації пацієнтів до знімних пластинкових протезів”, яка захищена в 2017р.


Хілініч Євгеній Сергійович

Хілініч Євгеній Сергійович

Асистент

Доктор філософсофії, асистент. Закінчив ВДНЗУ «УМСА» у 2015 році.

Тарашевська Юлия Евгенiевна

Тарашевська Юлия Евгенiевна

доктор філософії, ассистент

Тема кандидатської дисертації: :"Обґрунтування реконструктивної телескопічної фіксації  знімних зубних протезів (клініко-експериментальні дослідження)"

Стариков Дмитро Борисович

Стариков Дмитро Борисович

старший лаборант

У 2006 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію. На кафедрі працює з 2009 року.


Петрова Анна Володимирівна

Петрова Анна Володимирівна

Старший лаборант

В 2013 році закінчила  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Працює на кафедрі з 2021 року.

Ксенжук Магарита Андрійовна

Ксенжук Магарита Андрійовна

апірант кафедри

В 2014 році з відзнакою закінчила ВДНЗУ «українська медична стоматологічна академія».


Попруга Петро Миколайович

Попруга Петро Миколайович

Головач Наталія Анатоліївна

Головач Наталія Анатоліївна

лаборант

В 2003 році закінчила зуботехнічне відділення УМСА. На кафедрі працює з 2003 року, займається щелепно-лицьовим протезуванням.


Зіпунніков Сергій Олександрович

Зіпунніков Сергій Олександрович

лаборант

В 2003 році закінчив зуботехнічне відділення УМСА. З 2007 року працює на кафедрі,  займається знімними та незнімними конструкціями.


Мітченок Яна Вікторівна

Мітченок Яна Вікторівна

лаборант

В 1998 році закінчила зуботехнічне відділення УМСА. З 2003 року працює на кафедрі


Колесник Таміла Володимирівна

Колесник Таміла Володимирівна

лаборант

В 1999 році закінчила зуботехнічне відділення УМСА. З 2007 року працює на кафедрі, займається виготовленнм керамічних незнімних конструкцій.


Бабич Володимир Віталійович

Бабич Володимир Віталійович

ливарник

У 1979 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки. На кафедрі працює з 1996 року.

Займається обслуговуванням і ремонтом електротехнічного та електронного обладнання. Автор 7 наукових праць, 9 раціоналізаторських пропозицій. Висококваліфікований спеціаліст з лиття деталей конструкцій зубних протезів.

Мороховець Оксана Олегівна

Мороховець Оксана Олегівна

Лаборант

Працює на кафедрв з 2021 року.

Святелик Ірина Сергіївна

Святелик Ірина Сергіївна

Підсобний робітник

Закінчила в 2008 році Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка фізико – математичний факультет. За фахом вчитель математики і основ інформатики.

Ігнатенко Тетяна Михайлівна

Ігнатенко Тетяна Михайлівна

Підсобний робітник

    Працює на кафедрі з 2021 року.